ПРЕСА, ТЕЛЕВИЗИЯ , ПУБЛИКАЦИИ

   1989 г. - "Изобретяваме и произвеждаме", "Варнески разработки на изложба в Москва. Плазмени технологии и съоръжения. Тук са трите апаратури, създадени и произведени в специализираната лаборатория на института с ръководител доцент Николай Ников — апаратура за плазмено рязане „Плазма 315 Р", апаратури за подводно рязане и заваряване на метали „Плазма 200 М" и „Прометей 2 М"", в-к Народно Дело, бр.39, стр.1, 1989г.
                     /JPG стр.1-1.4 Mb; DOC стр.1-0.5 Mb/;
   1986 г. - "Изобретено във Варна", "Варна е открита изложба на челни постежения на творци на научно-техническия прогрес. Сред най-значимите изобретения са Метод и приспособление за възстановяване на аварирали хидрозатвори на изпускатели на язовири", в-к Отечествен Фронт, бр.12348, стр.1, 1986г.
                     /JPG стр.1-1.3 Mb; DOC стр.1-0.46 Mb/;
   1986 г. - "Новите носители на награда - Варна", "В националния конкурс за най-ценно изобретeние едно от призовите места бе присъдено на авторския колектив — доц к.т.н. инж. Николай Ников, ръководител на ПНИЛ по ТЗП при ВМЕИ — Варна, инж. Тамара Никова специалистка в ЦМИ — филиал Варна за изобретението „Метод и приспособление за възстановяване на аварирали хидрозатвори на изпускатели на язовири", в-к Народно Дело, бр.104, стр.1, 1986г.;
   1986 г. - "Нестандартно хрумване, смело действие", "В националния конкурс за най-ценно изобретeние едно от призовите места бе присъдено на авторския колектив — доц к.т.н. инж. Николай Ников, ръководител на ПНИЛ по ТЗП при ВМЕИ — Варна, инж. Тамара Никова специалистка в ЦМИ — филиал Варна за изобретението „Метод и приспособление за възстановяване на аварирали хидрозатвори на изпускатели на язовири", в-к Народно Дело, бр.65, стр.2, 1986г.
                     /JPG стр.2-1.3 Mb; DOC стр.2-0.46 Mb/;
   1985 г. - "Окръжен Конкурс - Предложение/Разработка: Метод и устройство за ремонт на аварирали хидрозатвори на язовири", Авторски колектив: доц. к.т.н. Николай Ников, инж. Светломир Янакиев...", в-к Народно Дело, бр.70, стр.4, 1985г.
                     /JPG стр.4-0.6 Mb; DOC стр.4-0.18 Mb/;
   1985 г. - "Науката - за качествена промяна на практиката", Разработка и внедряване на апаратура и технология за подводно заваряване, рязане и възстановяване на износени детайли с р-л доц. к.т.н. инж. Н.Я.Ников, в-к Народно Дело, бр.80, стр.1, 1985г.
                     /JPG стр.1-1.1 Mb; DOC стр.1-0.5 Mb/;
   1984 г. - "Изобретение за милиони", 1979г. - "Авария на язовир Г.Трайков - Предвид голямото водостопанско значение на язовира от национален мащаб молим спешно с Вашата отраслова научноизследователска лоборатория по техника на заваръчните процеси с ръководител доц. Николай Ников да ни окаже съдействие изпълнение по извършване предварителна дефектовка и възстановяване прага на затворния орган", в-к ТД, бр.19, стр.6, 1984г.
                     /JPG стр.6a-1.5 Mb, стр.6b-1.6 Mb; DOC стр.6a-0.7 Mb, стр.6b-0.4 Mb/;
   1983 г. - "Новости в заваряването", "4 127 000 лева икономически ефект - това е приносът на проблемната научноизследователска лаборатория по технология на заваръчното производство във ВМЕИ -Варна", в-к Народно Дело, бр.199, стр.1, 1983г.
                     /JPG стр.1-1.5 Mb; DOC стр.1-0.7 Mb/;
   1983 г. - "Спасителния кесон и Прометей-1", "Из «Протокол за внедряване на метод за основен ремонт на хидрозатвора на водоземната кула на язовир «Г. Трайков: „През май 1982 година от доц. Николай Ников — ръководител на ОНИЛ по ТЗП (Отраслова научноизследователска лаборатория по технология на заваръчното производство — бел. ред.) при ВМЕИ — Варна беше предложен нов метод за отстраняване на аварията, предвиждащ изолация на праговото пространство от вода.", сп. "Наука и техника за младежта", стр.15-18, 1983г.
                     /JPG стр.15-1.3 Mb, стр.16-1.1 Mb стр.17-1.0 Mb, стр.18-1.3 Mb; DOC стр.15-18-5.2 Mb;
   1983 г. - "Секция по заваряване - Активно обществено звено - "Цяла сензация предизвика миналата година възстановяване на хидрозатвора на язовир "Г.Трайков" под 35м. Иконокическият ефект възлиза на повече от 32 мил. лева....", Апаратура за плазмено рязане и заваряване на на цветни метали и специални стомани ", в-к ТД, бр.51, стр.5, 1983г.
                     /JPG стр.4-1.5 Mb; DOC стр.4-0.7 Mb/;
   1983 г. - "Подводни победи с Прометей", "СПЕЦИАЛНИЯТ КЕСОН - Проблемната научноизследователска лаборатория по технология на заваръчното производство към ВМЕИ-Варна. Предлага да се изработи специален кесон, който да прилепне плътно към повдигнатия повреден хидрозатвор и да образува суха камера.... НАУЧНА Лаборатория, или Група за Бързо Реагиране?", в-к Орбита, стр.4, 1983г.
                     /JPG стр.4a-1.5 Mb, стр.4b-1.6 Mb; DOC стр.4a-0.7 Mb, стр.4b-0.4 Mb/;


   НАГРАДИ, ДИПЛОМИ, ГРАМОТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ - проф. док. т.н. доц. инж. Н.Я. Ников

   2006 г. - Диплома - RU /Diploma - EN/ /Удостоверение - RU/ на доц.к.т.н. инж. Н. Я. Ников, за действителен член на Международна Академия Информатизация;
   1987 г. - Грамота на доц.к.т.н. инж. Н. Я. Ников, ВМЕИ-Варна - ПНИЛ по ТЗП от "ИКАР" Трансфер на готови технологии;
   1986 г. - Звание "Първенец" на доц.к.т.н. инж. Н. Я. Ников за високи постежения в преподавателската, научно-изследователската и производствена дейност през 1985г.;
   1983 г. - Удостоверение на Н. Я. Ников за получена значка "Високо Техническо Равнище - Златна" издадена от Държавен Комитет за Наука и Технически Прогрес;
   1983 г. - Награда на доц. Н. Я. Ников за дългогодишна активна дейност;
   1983 г. - Грамота за награждаване на доц. Н. Я. Ников със Сребърна Съюзна Значка за активна съюзна дейност;
   1982 г. - Удостоверение на Н. Я. Ников за получена значка - награда "Принос в Техническият Прогрес" издадена от Държавен Комитет за Наука и Технически Прогрес;
   1981 г. - Грамота за награждаване на ПНИЛ Технология на заваръчното производство ВМЕИ Варна с р-л доц. к.т.н. инж. Н.Я.Ников за постигнати високи резултати;
   1981 г. - Почетна грамота /1 стр/ /2 стр/ за награждаване на колектив с р-л доц. к.т.н. инж. Н. Я. Ников - ВМЕИ Варна за постигнати високи резултати през XI преглед на ТНТМ;
   1980 г. - Удостоверение награждава р-л доц. к.т.н. инж. Н. Я. Ников за разработка на "Технология и апаратура за заваряване на алуминиеви сплави с постоянен ток с обратна полярност";
   1979 г. - Диплом за научно звание доцент на Н. Я. Ников издадена от Вишата Атестационна Комисия;
   1979 г. - Диплом за добро представяне на ТНТМ на колектив с ръководител гл.ас. Н. Я. Ников от ВМЕИ-Варна за разработката на "Технология за плазмено наваряване на цветни метали върху стомана и чугун;
   1977 г. - Удостоверение за награда на Н. Я. Ников за "Високо Техническо Развитие - Златна" издаден от Комитет за Технически Прогрес и Висше Образование;
   1973 г. - Диплом на к.т.н. на Н. Я. Ников - Ленинградский Ордина Ленина Короблестроительной Институт - Русия;
   1970 г. - Диплом с Отличие на Николай Янев Ников - Ленинградский Ордина Ленина Короблестроительной Институт - Русия;

  
2007 Remtechnology ® - web@remtechnology.eu - © 2007